Kemija se često navodi kao centralna znanost jer povezuje fiziku i matematiku, biologiju i medicinu, kao i znanosti o Zemlji (Earth sciences) i znanost o okolišu. Poznavanje prirode kemikalija i kemijskih procesa omogućava uvid u mnoštvo fizikalnih i bioloških fenomena.

Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera ima odgovornu znanstvenu, stručnu, odgojnu i društvenu ulogu u regiji i u Hrvatskoj.

Odjel za kemiju postaje sve više prepoznatljiv u domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim krugovima. Nova koncepcija sveučilišta u svjetskim razmjerima, gdje sveučilište od prvobitno intelektualnog, potom znanstvenog prelazi u fazu inovativnog sveučilišta, otvara velike mogućnosti Odjelu za kemiju da aktivno sudjeluje u budućem ekonomskom i društvenom razvitku Hrvatske i Europe, a koja će biti orijentirana  na znanju orijentiranoj, konkurentnoj ekonomiji. To se može postići jedino ulaganjem u kvalitetno obrazovanje kemičara bez obzira da li su ovi edukativnog, znanstvenoistraživačkog ili inženjerskog profila.

Znanje kemije neizostavno je traženo u nizu srodnih disciplina uključujući medicinu, farmaciju, nuklearnu medicinu, molekularnu biologiju, biotehnologiju, kemijsku i prehrambenu tehnologiju, poljoprivredu, građevinarstvo, farmakologiju, toksikologiju, industriju papira, upravljanju opasnim otpadom, konzervatorske djelatnosti i niz drugih.

Kako znanje kemije nudi mnoga znanja i vještine neophodne za brze promjene koje se događaju u znanosti i tehnologiji, za očekivati je da kemičari i biokemičari i dalje budu kontinuirano traženi.

 

VIZIJA

Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera teži da bude nacionalno i internacionalno prepoznatljiva institucija za napredan znanstvenoistraživački rad i edukaciju iz kemije i srodnih disciplina obrazujući kadar sposoban da se uhvati u koštac sa svim, brzo promjenjivim, izazovima tehnološkog razvoja u ovom stoljeću.

 

MISIJA

Misija Odjela za kemiju je kreiranje i održavanje programa izvrsnosti u svim područjima istraživanja, obrazovanja i javnog servisa iz oblasti kemije i srodnih disciplina.

Naši su ciljevi:

 1. Kontinuirano održavati i razvijati vrhunsku znanost i edukacijske standarde.
 2. Privlačiti izuzetne diplomirane studente.
 3. Osiguravati inovativnu i kreativnu nastavu za dodiplomske i poslijediplomske studente.
 4. Održavati visoki nivo komunikacije s najširom publikom u cilju popularizacije kemije.
 5. Obučavati studente o vrijednostima multidisciplinarnog pristupa razmišljanju ukazujući im na edukacijske i istraživačke mogućnosti između kemije i drugih područja znanosti.

 

POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete usmjerena je na sustavno i trajno unaprjeđenje kvalitete svih djelatnosti  Odjela za kemiju.

Ciljevi politike kvalitete Odjela za kemiju su:

 • ustrojiti studijske programe s jasno definiranim ishodima učenja, koji će rezultirati što boljim studentskim kompetencijama, a time i njihovom boljem pozicioniranju na tržištu rada
 • razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja u skladu s potrebama stanovništva i njihovim uključenjem u održivi razvoj, akademske zajednice, regije i tržišta
 • stalno usavršavanje specijalizacijama u inozemstvu i međunarodnom razmjenom djelatnika
 • poticanje međunarodne mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnog osoblja
 • uključivanje svih čimbenika u sustav kvalitete: studenata, nastavnika i administrativnog osoblja
 • kontinuirano praćenje i stalno podizanje kvalitete obrazovnog procesa i izmjena postojećih programa kao rezultat interakcije svih dionika sustava kvalitete

 

Odjel za kemiju želi postati vodeća visokoškolska ustanova u istočnoj Hrvatskoj koja će obrazovati nastavnike i znanstvenike u području kemije. Svi djelatnici Odjela za kemiju upoznati su s Politikom kvalitete.

Uprava Odjela, zajedno sa uredom i  Povjerenstvom za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja, analizira provedbu politike kvalitete te ju ocjenjuje i poboljšava.

Ostvarenje ciljeva analizira se kontinuirano, sukladno utvrđenim postupcima te javno predočava svim dionicima sustava kvalitete.