OSIGURANJE KVALITETE

JEDINSTVENA SVEUČILIŠNA ANKETA 2014.

Kolege studenti,
Uprava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvješćuje Vas da i ove akademske 2013./2014. godine nastavljamo s provođenjem Jedinstvene sveučilišne studentske ankete na našem Sveučilištu.
Na ovaj način možete procijeniti svoje zadovoljstvo kvalitetom nastave vaših nastavnika i asistenata na svakom pojedinom kolegiju, te izvedbu kolegija u cjelini. Vaši iskreni odgovori (uključujući komentare) mogu upozoriti na nedostatke i poteškoće u nastavi te utjecati na poboljšanje njezine kvalitete.
Anketa će se na Odjelu za kemiju provoditi u: utorak, 03. lipnja i srijedu, 04. lipnja 2014. u računalnoj učionici Odjela za biologiju, soba broj 307.
Procijenite svoje nastavnike i kvalitetu kolegija.
Učinite korak ka poboljšanju nastave.
Ova anketa je za Vas!

Pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković

Prorektorica za nastavu i studente
Prof.dr.sc. Anđelka Peko

Dokumenti:
Strategija osiguranja kvalitete [PDF]
Pravilnik osiguranja kvalitete [PDF]
Politika osiguranja kvalitete [PDF]
Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanje[PDF]

Ustrojstvo:
Povjerenstvo:
doc. dr. sc. Mirela Samardžić, predsjednica povjerenstva
doc. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač, predstavnik nastavnika, član
dr. sc. Olivera Galović, viša asistentica
Sanja Petrušić, voditelj ureda za kvalitetu
Milenko Korica, studentski predstavnik
Odluku o o imenovanju Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja možete preuzeti ovdje. [PDF]

Ured za kvalitetu
Sanja Petrušić, voditelj ureda

Rezultati anketa
Anketa samoanalize nastavnog osoblja [docx]
Studentska anketa o radu studentske referade 13.06.2014.
Studentska anketa o radu knjižnice 13.06.2014.

Analize prolaznosti na ispitima
Prvi rok veljača 2014.
Drugi rok veljača 2014.
Prvi rok rujan 2014.
Drugi rok rujan 2014.