Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita studentice Maje Barešić

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita studentice Maje Barešić


Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita,
teme ”Sezonske varijacije koncentracije benzena u Parku prirode Kopački rit” studentice Maje Barešić biti će u srijedu, 18. listopada 2017. s početkom u 14:00 h na Odjelu za kemiju u predavaonici P2.
Odluka Maja Barešić