Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita studentice Ljiljane Bečvardi

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita studentice Ljiljane Bečvardi


Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita,

teme ”Karakterizacija tenzidnog senzora s MWCNT pomoću elektrokemijske impedancijske spektroskopije’ studentice Ljiljana Bečvardi biti će u srijedu, 18. listopada 2017. s početkom u 9:00 h na Odjelu za kemiju u predavaonici P2.
Odluka Ljiljana Bačvardi