Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita studentice Ivane Živković

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita studentice Ivane Živković

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita, teme  Razvoj sintetske metode za pripravu α-O-manozida octene kiseline ” studentice Ivane Živkovića biti će u srijedu18. srpnja 2018. s početkom u 12:00 h na Odjelu za kemiju u predavaonici P3.

Odluku o imenovanju Ispitnog povjerenstva POGLEDAJ OVDJE [PDF]