Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita studenta Tomislava Golubičića

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita studenta Tomislava Golubičića


Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita, teme  Reološka karakterizacija sumouređujućih gel struktura ” studenta Tomislava Golubičića biti će u utorak17. srpnja 2018. s početkom u 12:00 h na Odjelu za kemiju u predavaonici P3.

Odluku o imenovanju Ispitnog povjerenstva POGLEDAJ OVDJE [PDF]