Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita studenta Pave Živkovića

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita studenta Pave Živkovića

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita, teme  Sinteza i površinska modifikacija superparamagnetnih nanočestica u protočnom mikrofluidičkom reaktoru ” studenta Pave Živkovića biti će u utorak17. srpnja 2018. s početkom u 10:00 h na Odjelu za kemiju u predavaonici P3.

Odluku o imenovanju Ispitnog povjerenstva POGLEDAJ OVDJE [PDF]