Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita : Silvija Bašić

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita : Silvija Bašić

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita, teme ”Potenciometrijsko ispitivanje novih kvaternih amonijevih soli kao senzorskih materijala za određivanje anionskih tenzida”

studentice Silvije Bašić biti će u utorak15. listopada 2019. s početkom u 10:00 h na Odjelu za kemiju u predavaonici P3.

Odluku o imenovanju Ispitnog povjerenstva POGLEDAJ OVDJE