Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita : Monika Kovačević

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita : Monika Kovačević

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita, teme ”Sinteza i karakterizacija ugljikovih kvantnih točaka iz kore klementine: Ispitivanje čestica na antiradikalnu aktivnost i selektivnost detekcije metalnih iona” studentice Monike Kovačević biti će u petak, 30. rujna 2022. s početkom u 10:00 h na Odjelu za kemiju u predavaonici P1.

Odluku o imenovanju Ispitnog povjerenstva POGLEDAJ OVDJE [PDF]