Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita: Lucija Jaković

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita: Lucija Jaković

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita, teme „Određivanje aniona i kationa u uzorcima prerađene i neprerađene vode upotrebom spektrofotometrije, ionske kromatografije i voltametrije“ studentice Lucije Jaković biti će u ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine  s početkom u 11:00 sati  na Odjelu za kemiju u predavaonici P3

Odluka [PDF]