Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita: Lorena Šebalj

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita: Lorena Šebalj

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita, teme ”Utjecaj aniona na molekulsku i kristalnu građu srebrovih kompleksa s makrocikličkim Schiffovim bazama” studentice Lorene Šebalj bit će u ponedjeljak11. srpnja 2022. s početkom u 12:00 h na Odjelu za kemiju u predavaonici P3.

Odluka o imenovanju Ispitnog povjerenstva  [PDF]