Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita : Kristina Janđel

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita : Kristina Janđel

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita, teme ”Priprema i modifikacija ugljikovih kvantnih točaka iz limunske kiseline: Primjena u detekciji metalnih iona” studentice Kristine Janđel biti će u četvrtak, 29. rujna 2022. s početkom u 10:00 h na Odjelu za kemiju u predavaonici P1.

Odluku o imenovanju Ispitnog povjerenstva POGLEDAJ OVDJE [PDF]