Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita: Ivana Szep

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita: Ivana Szep

Obrana diplomskog rada i diplomskog ispita, teme „Mehanokemijska sinteza metalnih kompleksa sa Schiffovim bazama“ studentice Ivane Szep biti će u utorak, 17. rujna 2019. godine  s početkom u 11:00 sati  na Odjelu za kemiju u predavaonici P3

Odluka[PDF]