Obavijest za studente 3. godine preddiplomskog studija

Obavijest za studente 3. godine preddiplomskog studija

ZAVRŠNE OCJENE IZ PRAKTIKUMA ANORGANSKE KEMIJE 2

 

Red. Br. Prezime studenta Ime studenta Završna ocjena
1 Andrašić Marko 4
2 Antolović Dora 5
3 Bajt Petra 5
4 Belajević Marin 5
5 Blažević Jelena 5
6 Bolić Filip 4
7 Čalić Marina 5
8 Dornjak Luka 5
9 Goman Dominik 5
10 Gotal Elena 4
11 Grabovac Matea 5
12 Hefer Marija 5
13 Horvat Ivana 5
14 Ilić Marina 4
15 Ivezić Sara 5
16 Jukić Tea 4
17 Jurčević Iva 5
18 Kajfeš Karlo 4
19 Knežević Monika 5
20 Kolarić Karolina nije pristupila
21 Konopka Kristijan 5
22 Kopf Doris 5
23 Lovrić Mario 4
24 Majić Iva 5
25 Marunica Matea 5
26 Miš Klara 5
27 Nikolić Marija Elena 5
28 Oršulić Katarina 5
29 Pejić Anja 5
30 Penić Petra nije pristupila
31 Perak Stjepan 5
32 Perković Zvonimir 5
33 Rack Ana 5
34 Rajkovača Katarina 5
35 Rebić Stella 5
36 Sabljić Antonio 5
37 Sabolić Nikola 5
38 Sekulić Marina 4
39 Strmečki Maja 5
40 Šantić Natalija 4
41 Šimunović Marta 4
42 Šoltić Monika 5
43 Toma Doris 5
44 Trupković Rene 5
45 Vladika Marija 4

 

Upis ocjena biti će 31.01.2018. te se mole studenti da prijave navedeni kolegij i ostave indekse u referadi najkasnije do 30.01.2018. u 12,00 sati.

Anamarija Stanković, asistent