Obavijest studentima za ispite iz Opće kemije i Anorganske kemije 1

Obavijest studentima za ispite iz Opće kemije i Anorganske kemije 1

Pismeni ispiti iz Opće kemije održati će se 19. lipnja 2019. u 11 sati u predavaonici P1 i 3. srpnja 2019. u 10 sati u predavaonici P1.

Pismeni ispiti iz Anorganske kemije 1 održati će se 12. lipnja 2019. u 10 sati u predavaonici P1 i 26. lipnja 2019. u 9 sati u predavaonici P1.

 

Doc.dr.sc. Tomislav Balić