Obavijest studentima treće godine preddiplomskog studija

Obavijest studentima treće godine preddiplomskog studija

Završni kolokvij iz kolegija Praktikum organske kemije 2 održat će se 25.siječnja u predavaonici P1 s početkom u 14 h.