Obavijest o rokovima iz kolegija Opća fizika 1 i 2

Obavijest o rokovima iz kolegija Opća fizika 1 i 2

Pismeni ispiti iz kolegija Opća fizika 1 i Opća fizika 2 održat će se:

  • u petak 14. lipnja 2019. u 9:00 sati u predavaonici P1
  • u petak 28. lipnja 2019. u 9:00 sati u predavaonici P1