Nova obavijest o ispitu iz Povijesti kemije

Nova obavijest o ispitu iz Povijesti kemije

Ispit iz kolegija Povijest kemije održat će se prema rasporedu za studente

U ponedjeljak  18. veljače u 16:00 sati u predavaonici P1

Ćosić Jela

Dončić Renata

Dugandžić Maja

Herendić Martina

Jakovljević Martina

Jurišić Katarina

Kranjčec Lucija

Lastrić Adrijana

Lujanac Josip

Blažek Karlo

Matijašević Ana

 

U utorak 19. veljače u 8:00 sati u predavaonici P3

Majstorović Magdalena
Mikić Slavica
Mirosavljević Marija
Novački Valentina
Petrić Robert
Pintarić Ines
Rajić Martina
Sermek Nikolina
Šofić Karla