Obavijest 2. godine preddiplomskog studija

Obavijest 2. godine preddiplomskog studija

Završni kolokvij iz kolegija Praktikum anorganske kemije 1 održat će se u četvrtak, 23. svibnja, s početkom u 10:00 h u predavaomici P3 (učionica pravnog fakulteta).