Obavijes o ispitnim rokovima kod doc. dr. sc. Olivere Galović

Obavijes o ispitnim rokovima kod doc. dr. sc. Olivere Galović

Ispit iz kolegija Praktikum analitičke kemije 2  održat će se

  •  11.06.2019. u 12 sati u predavaonici P1.
  •  03.07.2019. u 10 sati u predavaonici P1.

 

Ispit iz kolegija Analitička kemije 2 održat će se

  • 10.06.2019. u 12 sati u predavaonici P1
  • 4.07.2019. u 9 sati u predavaonici P3.

 

Ispit iz kolegija Instrumentalne metode analitičke kemije i Elektroanalitičke metode održat će se

  • 19.06. 2019. u 9 sati u predavaonici P1
  • 3.07.2019. u 10 sati u predavaonici P1.

 

Ispit iz kolegija Kemija u svakodnevnom životu održat će se

  • 26.06.2019. u 9 sati u predavaonici P3
  • 11.07.2019. u 9 sati u predavaonici P3.