Natječaj

Natječaj

NATJEČAJ

 

  1. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju
  2. za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije
  3. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme za rad na projektu „Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju“ u Zavodu za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju
  4. za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Istraživanje složenih multiferoičnih materijala pripravljenih metodama otopinske kemije“ u Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije

TEKST NATJEČAJA

U Osijeku, 27.04.2018.