NATJEČAJ

NATJEČAJ

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, ODJEL ZA KEMIJU raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

  • jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

TEKST NATJEČAJA

PRIVOLA