NATJEČAJ

NATJEČAJ

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA KEMIJU

raspisuje

 NATJEČAJ

 za izbor

 

  1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku, organsku i  primijenjenu kemiju na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  (zamjena za vrijeme bolovanja)

TEKST NATJEČAJA [PDF]

PRIVOLA