Natječaj

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA KEMIJU

raspisuje

 NATJEČAJ

 za izbor

 

  1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za poslijedoktorandicu za vrijeme rodiljnog dopusta)
  2. jednog (1) doktoranda/doktorandice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Istraživanje utjecaja metalnih promotora rijetkih zemalja i stupnja uređenja na redoks svojstava sustava CeO2-ZrO2“ na Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije na određeno vrijeme do završetka projekta u punom radnom vremenu

TEKST NATJEČAJA [PDF]

PRIVOLA [PDF]