Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta u Osijeku

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta, sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
U akademskoj godini 2018./209. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje ukupno 120 studentskih stipendija i 5 studentskih potpora prema kategorijama kako slijedi:

A.) Stipendije za izvrsnost – 55 stipendija

  • A1 ZA STUDENTE VIŠIH GODINA STUDIJA – 30 STIPENDIJA
  • A2 ZA STUDENTE I. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA TE I. GODINE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA – 10 STIPENDIJA
  • A3 ZA STUDENTE UPISANE U I. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I U I. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA – 10 STIPENDIJA
  • A4 ZA STUDENTE UPISANE U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG, DIPLOMSKOG ILI INTEGRIRANOG STUDIJA TE ZA STUDENTE UPISANE U I. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA NA UMJETNIČKO-ZNANSTVENO/NASTAVNOJ SASTAVNICI – 5 STIPENDIJA

 B.) Stipendije studentima aktivnim sportašima – 5 stipendija

 C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – 60 stipendija

  • C1 ZA STUDENTE SLABIJEG SOCIJALNO-EKONOMSKOG STANJA – 50 STIPENDIJA
  • C2 ZA STUDENTE S INVALIDITETOM – 5 STIPENDIJA
  • C3 ZA STUDENTE KOJI PRIPADAJU POTENCIJALNO RANJIVIM SKUPINAMA – 5 STIPENDIJA

 D.) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe – 5 potpora

 

Tekst Natječaja i potrebne obrasce možete naći na poveznici