Nastava iz kolegija Elektroanalitičke metode

Nastava iz kolegija Elektroanalitičke metode

Predavanja iz kolegija Elektroanalitičke metode počinju u četvrtak 28. veljače 2019. godine u 8:30 sati u predavaonici prema rasporedu (P3).

Doc. dr. sc. Olivera Galović