Jedinstvena Sveučilišna Studentska Anketa za akademsku 2019/2020.

Jedinstvena Sveučilišna Studentska Anketa za akademsku 2019/2020.

Studenti Odjela za kemiju mogu ispunjavati Anketu od ponedjeljka, 16. rujna, od 13 sati.

Anketa će se nalaziti na sljedećoj poveznici je http://anketa.unios.hr