ŠIFRA: K1305

ECTS: 3

Nositelj: doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Predavanja – cjeline prema nastavnim tjednima:

 1. Evolucija i promjene u atmosferi i klimi. Kemijski sastav.
 2. Koloidi, aerosolovi, oblaci.
 3. Ciklički procesi (ugljik, kisik, dušik, sumpor).
 4. Povezanost biosfere i atmosfere.
 5. Fotokemijski procesi, kemijska kinetika primijenjena na atmosferu.
 6. Ozon u Zemljinoj atmosferi.
 7. Katalitički ciklusi.
 8. Izvori i posljedice zagađenja atmosfere.
 9. Zemljina troposfera. Transport. Kemijske i fotokemijske reakcije.
 10. Nastanak ozona u troposferi.
 11. Utjecaji ozona u troposferi i posljedice.
 12. Zagađenje zraka. Izvori zagađenja, vrste zagađivača i njihov utjecaj (klima, okoliš, zdravlje i drugo).
 13. Polarne ozonske rupe. Globalno zatopljenje. Kisele kiše.
 14. Utjecaj čovjeka na zagađenje atmosfere, posljedice, prevencija (legislativa). Ioni u atmosferi.
 15. Radon i potomci. Monitoring.

Seminar:

 1. Kemijski sastav atmosfere
 2. Koloidi, aerosolovi, oblaci
 3. Staklenički plinovi
 4. Povezanost biosfere i atmosfere
 5. Ciklički procesi (ugljik, kisik, dušik, sumpor)
 6. Utjecaji ozona u troposferi i posljedice

Ishodi učenja:

 1. Integrirati koncepte o razvoju i svojstvima atmosfere.
 2. Procijeniti značaj prisutnih kemijskih vrsta u zraku i njihovu međusobnu ovisnost.
 3. Predvidjeti mehanizme kemijskih reakcija koji utječu na razinu prisutnih kemijskih vrsta u atmosferi.
 4. Procijeniti što uvjetuje zagađenost atmosfere i koje su posljedice na okoliš.
 5. Kritički prosuditi kako čovjek može utjecati na atmosferu i okoliš.
 6. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. P. Wayne, Chemistry of Atmospheres, 3. izd., Oxford, New York, 2001.
 2. P. Fabian, environmental Science XIV, Atmosphäre und Umwelt, 4. izd., Springer Verlag, Berilin, 1992.

ŠIFRA: K1306

ECTS: 3

Nositelj: doc. dr. sc. Valentina Bušić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
vježbe: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Uvod. Bioaktivne molekule prisutne u prirodnom materijalu. Osnovne tehnike izolacije. Ekstrakcija. Kromatografske tehnike (kromatografija na koloni, preparativna tankoslojna kromatografija, metode ionske izmjene, tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti). Kristalizacija i krajnji stupanj pročišćavanja. Problemi vezani uz ekstrakciju biljnog materijala. Izolacija prirodnih produkata u poluindustrijskim i industrijskim mjerilima

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi i klasificirati prirodne organske spojeve
 2. Komentirati funkcionalne skupine u prirodnim spojevima
 3. Usporediti svojstva pojedinih spojeva u ovisnosti o strukturi
 4. Predložiti metodu za izolaciju pojedinih prirodnih organskih spojeva

Literatura:

 1. Natural Product Isolation. R.J.P. Cannell (ed.),Humana Press, Totowa, New Yersey, 1998.
 2. F. Poole, S.K. Poole: Chromatography today. Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokio, 1991.
 3. Z. Kniewald i sur: Priručnik za pripravu i izolaciju biološki djelatnih supstancija. Alfej, Zagreb, 2000.

ŠIFRA: K1307

ECTS: 3

Nositelj: doc. dr. sc. Ana Amić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Ljekovito bilje i liječenje ljekovitim biljem tijekom povijesti. Kemijski sastav ljekovitog bilja. Djelovanje kemijskih tvari iz ljekovitog bilja na ljudski organizam. Unutarnja i vanjska primjena ljekovitih biljaka. Bolesti i tegobe koje se mogu liječiti ljekovitim biljem. Skupljanje i konzerviranje ljekovitih biljaka. Ljekovite biljka koje se rabe kao začini. Ljekovite biljke našeg hrvatskog podneblja i iz vlastita uzgoja. Ljekovite biljke iz drugih krajeva svijeta. Otrovno bilje. Znakovi trovanja i prva pomoć. Rijetke, ugrožene i zaštićene ljekovite biljke naših krajeva.

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi osnovne vrste aktivnih tvari u ljekovitom bilju.
 2. Utvrditi mehanizam djelovanja aktivnih tvari.
 3. Vrednovati utjecaj ljekovitog bilja na ljudsko zdravlje.
 4. Procijeniti značaj uporabe aktivnih komponenti ljekovitog bilja u svakodnevnom životu.
 5. Preispitati prikladnost uporabe pojedinog ljekovitog bilja.

Literatura:

 1. Breindl, E., 1997. Velika knjiga o zdravlju svete Hildegarde iz Bingena.Karitativni fond UTP, Đakovo
 2. Duke, J. A. 2002.Zelena ljekarna.»Marjan», Split.
 3. Gelenčir, N., 1974.,Prirodno liječenje biljem i ostalim sredstvima. Nakladni zavod Znanje, Zagreb.
 4. Grlić, Lj.,1984.99 jestivih i otrovnih boba. Prosvjeta, Zagreb.
 5. Grlić Lj.,1986, Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. August Cesarec, Zagreb.
 6. Gurski, Z 1985., Zlatna knjiga ljekovitog bilja. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb.