Suradnici na projektu:

 

 1. prof. dr. sc. Zvonko Jagličić – suradnik

Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, University of Ljubljana

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190306103247-11892.html

 

 1. izv. prof. dr. sc. Berislav Marković – suradnik

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=116951

 

 1. izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač – suradnik

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=231541

 

 1. doc. dr. sc. Tomislav Balić – suradnik

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=297026

 

 1. doc. dr. sc. Brunislav Matasović – suradnik

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=268656

 

 1. dr. sc. Anamarija Stanković – suradnik

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=339183

 

 1. dr. sc. Goran Štefanić – suradnik

Institut Ruđer Bošković

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=227030

 

 1. dr. sc. Mirjana Bijelić – suradnik

Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=353726

 

 1. Jelena Bijelić – doktorand

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=370501

 

Studenti:

Studenti uključeni u projekt rade znanstvena istraživanja u okviru svojih završnih i diplomskih radova.

 • Studenti diplomskog sveučilišnog studija za izradu diplomskih radova
  1. Filip Bolić

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić, dr. sc. Anamarija Stanković

Naslov: “Razvoj sinteze bez otapala uz pomoć planetarnog kugličnog mlina za Ca-Fe sustave složenih metalnih oksida

Status: tema prihvaćena 25.11.2019.

 

 1. Dominik Goman

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić, dr. sc. Anamarija Stanković

Naslov: “Optimizacija hidrotermalne metode za sintezu složenih metalnih oksida na bazi mangana

Status: tema prihvaćena 25.11.2019.

 

 1. Marina Sekulić

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić, dr. sc. Anamarija Stanković

Naslov: “Sol-gel sinteza složenih metalnih oksida sa strukturama dvostrukih i trostrukih perovskita

Status: tema prihvaćena 25.11.2019.

 

 1. Sanja Zorić

Mentor: doc. dr. sc. Tomislav Balić

Naslov: “Sinteza i karakterizacija polinuklearnih karboksilatnih kompleksa bakra(II), željeza(III) i kroma(III)

Status: diplomski rad obranjen 24.10.2019.

https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos%3A287

 

 • Studenti preddiplomskog studija za izradu završnih radova
  1. Roberto Basara

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelj: Jelena Bijelić

Naslov: “Sinteza organsko-anorganskih hibrida

Status: tema prihvaćena 18.02.2020.

 

 1. Anna-Marija Milardović

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić, dr. sc. Anamarija Stanković

Naslov: “Sinteze u čvrstom stanju

Status: tema prihvaćena 18.02.2020.

 

 1. Mia Samardžija

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić

Naslov: “Sinteza metalo-organskih mreža

Status: tema prihvaćena 18.02.2020.

 

 1. Antonia Vicić

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić, dr. sc. Anamarija Stanković

Naslov: “Hidrotermalna sinteza složenih metalnih oksida

Status: tema prihvaćena 18.02.2020.