INTERNA  STUDENTSKA ANKETA

INTERNA STUDENTSKA ANKETA

Drage studentice i dragi studenti,

Odjel za kemiju provodi anketu o radu nastavnog osoblja, odnosno nastavnika i suradnika.
Poveznica na anketu poslana vam je mailom, a anketa se odnosi na zimski semestar akademske 2022/2023. godine, i biti će ju moguće ispuniti do kraja idućeg tjedna, odnosno zaključno sa 29. siječnja 2023. godine.
Anketa je u potpunosti anonimna, a mail adrese nije potrebno upisati niti će biti igdje zabilježene, no potrebno je prijaviti se sa google računom prilikom rješavanja isključivo radi onemogućavanja višestrukih odgovora.

Puno hvala na suradnji!