Ispitni rokovi

Ispit kolegija Organska kemija 1, Praktikum organske kemije 1 i Praktikum organske kemije 2 održat će se u ponedjeljak, 17.6.2024. u predavaonici P3 s početkom u 9:00 h i u ponedjeljak, 1.7.2024. u predavaonici P3 s početkom u 9:30 h.


Ispit iz kolegija Engleski jezik 1 i 2 održat će se u petak, 14.6.2024. i ponedjeljak, 1.7.2024. od 8:00 h do 9:00 h u predavaonici P3


Ispiti iz kolegija Analitička kemija 1 održat će se 21.6.2024. i 8.7.2024. u 9:00 u predavaonici P3.
Ispiti iz kolegija Analitička kemija okoliša i Toksikologija i kemija okoliša održat će se 25.6.2024. i 10.7.2024. u 9:00 u predavaonici P1.

Ispiti kod izv. prof. dr. sc. Martine Šrajer Gajdošik u ljetnom roku akad. god. 2023./24. održavat će se:
13.06.2024. s početkom u 9 h u P3
04.07.2024. s početkom u 9 h u P3

Ispiti iz kolegija Fizikalna kemija 1 i Fizikalna kemija 2 održat će se u utorak, 18.6. 2024. i utorak, 2.7.2024. s početkom u 9:00 h u predavaonici P3.


Ispiti iz kolegija Organska kemija 2 i Kemija hrane održat će se 13.6.2024. u 11:00h u predavaonici P3.


Ispiti kod doc. dr. sc. Olivere Galović u ljetnom roku akad. god. 2023./24.:
– ispit iz kolegija Analitička kemija 2 održat će se 17.6.2024. u predavaonici P3 s početkom u 11h i 1.7.2024. u predavaonici P1 s početkom u 8:30h.
– ispit iz kolegija Praktikum analitičke kemije 2 održat će se 18.6.2024. u predavaonici P1 s početkom u 8:30h i 2.7.2024. u predavaonici P1 s početkom u 8:30h.
– ispit iz kolegija Kemija u svakodnevnom životu održat će se 20.6.2024. u predavaonici P1 s početkom u 9h i 4.7.2024. u predavaonici P1 s početkom u 8:30h.
– ispit iz kolegija Osiguranje kvalitete u analitičkom laboratoriju održat će se 17.6.2024. u predavaonici P3 s početkom u 11h i 1.7.2024. u predavaonici P1 s početkom u 8:30h.
– ispit iz kolegija Instrumentalne metode analitičke kemije održat će se 20.6.2024. u predavaonici P1 s početkom u 9h i 4.7.2024. u predavaonici P1 s početkom u 8:30h.


Ispiti kod izv. prof. dr. sc. Elvire Kovač-Andrić u ljetnom roku akad. god. 2023./24. održat će se 19.6.2024. i 3.7.2024. u predavaonici P1 s početkom u 9h.