ERASMUS+ KA1 – NATJEČAJ ZA MOBILNOST (NE)NASTAVNOG OSOBLJA, 2020./2022.

ERASMUS+ KA1 – NATJEČAJ ZA MOBILNOST (NE)NASTAVNOG OSOBLJA, 2020./2022.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora
u okviru ERASMUS+ PROGRAMA – Ključna aktivnost 1
za realizaciju individualne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u ERASMUS+ programskim zemljama
u akademskoj godini 2020./2021.

Sve o natječaju možete pročitati na

stranicama Sveučilišta

Rok za prijavu je 31. srpnja 2020. godine