Dani mladih istraživača

Dani mladih istraživača

23. do 24. svibnja 2019. će se održati ovogodišnji znanstveni skup “Dani mladih istraživača”, koji se organizira u suradnji tri Odjela (Odjel za kemiju, Odjel za biologiju, Odjel za fiziku) te Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Medicinskog fakulteta i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Skup će se održati u prostorima Odjela za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A. Na Skupu će se mladi istraživači predstaviti usmenim izlaganjem znanstvenih istraživanja nastalih izradom završnih, diplomskih, doktorskih radova i/ili sudjelovanjem na znanstvenim projektima. Cilj organiziranja skupa je okupiti što veći broj mladih istraživača, odnosno studenata, doktoranada i poslijedoktoranada kako bi se osigurala što kvalitetnija razmjena znanja te razvijao interdisciplinarni pristup u rješavanju problema vezanih za različita područja znanstvenih istraživanja. Uspješno održan skup omogućit će povezivanje, jačanje konkurentnosti i pretpoznatljivosti mladih istraživača na međunarodnoj razini. Skup je otvoren za širu javnost, prethodna prijava nije potrebna, stoga Vas pozivamo da dođete poslušati predavanja. Sve dodatne informacije možete potražiti na našoj web stranici: https://istrazivaci-os.com.hr/, te na našoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/istrazivaci.os/.

Vidimo se!