referada

Ou
16

Svečana promocija Odjela za kemiju

   Svečana promocija Odjel za kemiju održana je u subotu, 22. veljače 2020. godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek u Auli Magna u 11.00 sati. Na desetoj promociji od početka djelovanja Odjela za kemiju, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr.sc. Vlado Guberac promovirao je 41 sveučilišnog prvostupnika kemije, te 6 magistara edukacije [...]
By Kasandra Obranic | referada . vijesti
DETAIL