Obavijesti

Sij
12

Obavijest studentima treće godine preddiplomskog studija

Završni kolokvij iz kolegija Praktikum organske kemije 2 održat će se 25.siječnja u predavaonici P1 s početkom u 14 h.
By Tatjana Sajatovic | Obavijesti
DETAIL
Ruj
30

NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 MOBILNOST STUDENATA ZA LJETNI SEMESTAR U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Sveučilištu u Osijeku je u prosincu 2020. godine odobren novi Erasmus Charter for Higher Education, čime je omogućeno sudjelovanje Sveučilišta u programu Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027. U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 30. rujna 2021. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze [...]
By Tatjana Sajatovic | Obavijesti
DETAIL
Ruj
03
Ruj
02

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa 2021

Drage studentice, dragi studenti, i u akademskoj 2020./2021. godini naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete. Anketi možete pristupiti od 1. rujna 2021. u 14 sati. Anketu možete pokrenuti na linku http://anketa.unios.hr logiranjem pomoću vašeg AAI elektroničkog identiteta (isti podaci kao za ISVU studomat). Anketu možete ispunjavati u više navrata i ponovno se prijaviti istim podatcima [...]
By Tatjana Sajatovic | Obavijesti
DETAIL
Srp
07

Special Issue “Materials Chemistry: Good Beginnings for a Cross-Disciplinary Platform in Molecules”

Prof. dr. sc. Igor Đerđ s Odjela za kemiju gostujući je urednik posebnog izdanja znanstvenog časopisa Molecules (IF = 4.411) izdavača MDPI pod nazivom "Materials Chemistry: Good Beginnings for a Cross-Disciplinary Platform in Molecules". Rok za predaju radova je 30.04.2022., a poziv za slanje radova i više o samom izdanju i časopisu možete pročitati na poveznici: https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/Materials_Chemistry_Cross_Disciplinary_Platform
By Tatjana Sajatovic | Obavijesti
DETAIL
Lip
15
Ou
31

Special Issue “Mineral-Related Oxo-Salts: Synthesis and Structural Crystallography”

Prof. dr. sc. Igor Đerđ s Odjela za kemiju gostujući je urednik posebnog izdanja znanstvenog časopisa Minerals (IF = 2.380) izdavača MDPI pod nazivom "Mineral-Related Oxo-Salts: Synthesis and Structural Crystallography". Rok za predaju radova je 19.11.2021., a poziv za slanje radova i više o samom izdanju i časopisu možete pročitati na poveznici: https://www.mdpi.com/journal/minerals/special_issues/MROS
By Tatjana Sajatovic | Obavijesti
DETAIL
Ou
16

REAKREDITACIJA ODJELA ZA KEMIJU

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta, provodi postupak reakreditacije svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Sva javna i privatna visoka učilišta [...]
By Tatjana Sajatovic | Obavijesti
DETAIL
Ou
05

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2020./2021.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta, sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera [...]
By Tatjana Sajatovic | Obavijesti
DETAIL
Vel
26

MOLECULES – Special Issue

Prof. dr. sc. Igor Đerđ s Odjela za kemiju gostujući je urednik posebnog izdanja znanstvenog časopisa Molecules (IF = 3.267) izdavača MDPI pod nazivom "Sol-Gel Functional Materials". Rok za predaju radova je 20.09.2021., a poziv za slanje radova i više o samom izdanju i časopisu možete pročitati na poveznici: https://www.mdpi.com/.../spe.../Sol_Gel_Functional_Materials
By Tatjana Sajatovic | Obavijesti
DETAIL
Page 1 of 3123
Skip to content