obavijesti Odjela

Lip
13
Lip
11
Lip
11
Svi
30

NATJEČAJ

KLASA: 112-03/18-02/09 URBROJ: 2158-60-60-20-18-01 Osijek, 30. svibanj 2018. godine   SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA KEMIJU raspisuje NATJEČAJ   za izbor i prijam jednog (1) zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za prijam jednog [...]
By Tatjana Sajatovic | natječaji . obavijesti Odjela
DETAIL