natječaji

Srp
03

NATJEČAJ

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA KEMIJU raspisuje  NATJEČAJ  za izbor   jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom [...]
By Tatjana Sajatovic | natječaji
DETAIL
Srp
02
Srp
02