Anketa o radu nastavnog osoblja

Anketa o radu nastavnog osoblja

Drage studentice i dragi studenti,

Odjel za kemiju provodi anketu o radu nastavnog osoblja (nastavnika, suradnika i stručno-tehničkog osoblja) koja je u potpunosti anonimna, a biti će otvorena do 25. rujna 2020.
Anketi pristupate za svaku godinu studija posebno, a odnosi se na akademsku 2019/2020 godinu.
Molimo vas da odvojite desetak minuta vremena i ispunite anketu u što većem broju!
Anketi možete pristupiti na linku: