Anketa o online učenju Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta u Osijeku

Anketa o online učenju Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta u Osijeku

Drage studentice i studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

pozivamo vas da sudjelujete u drugom istraživanju članova Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta u Osijeku. Istraživanje se odnosi na stavove studentica i studenata našeg Sveučilišta o online učenju. Budući da je svrha provedbe ankete usporedba rezultata s rezultatima koji su bili prikupljeni tijekom potpunog zatvaranja u 2020. godini, i prošlogodišnji su sudionici pozvani ponovno odgovoriti na postavljena pitanja.

Anketu možete ispuniti na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHvQxKKTNHcyc_N4f-4ev-bTiJIqa44B6yUlP5SQq18aMqiA/viewform.