Analitička kemija 2, Praktikum analitičke kemije 2, Elektroanalitičke metode, Instrumentalne metode analitičke kemije, Kemija u svakodnevnom životu

Analitička kemija 2, Praktikum analitičke kemije 2, Elektroanalitičke metode, Instrumentalne metode analitičke kemije, Kemija u svakodnevnom životu

Ispit iz kolegija Analitička kemija 2 održat će se 4.9.2019. u 8h u predavaonici P1 i 18.9.2019. u 8h u predavaonici P1.
Ispit iz kolegija Praktikum analitičke kemije 2 održat će se 11.9.2019. u 8h u predavaonici P3 i 25.9.2019. u 8h u  predavaonici P3.
Ispit iz kolegija Elektroanalitičke metode održat će se 11.9.2019. u 8h u  predavaonici P3 i 25.9.2019. u 8h u  predavaonici P3.
Ispit iz kolegija Instrumentalne metode analitičke kemije će se 11.9.2019. u 8h u  predavaonici P3 i 25.9.2019. u 8h u predavaonici P3.
Ispit iz kolegija Kemija u svakodnevnom životu održat će se 5.9.2019. u 8h u  predavaonici P3 i 19.9.2019. u 8h u  predavaonici P3.