Alumni KeMo online predavanje 2023.

Alumni KeMo online predavanje 2023.

Skenirajući elektronski mikroskop

Predavač: Marija Mirosavljević, mag. chem.

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku vidjeti kako teče jedan dan na Institutu Ruđer Bošković, u laboratoriju za funkcionalne materijale gdje se znanstvenici bave materijalima kao što su staklo, staklo keramika, keramika ionske tekućine i ionogelovi. Uz to, bit će predstavljen skenirajući elektronski mikroskop zajedno s energetsko disperzivnom spektroskopijom,  njihov princip rada te različiti uzorci koji se snimaju.

Datum i vrijeme održavanja: 26. siječnja 2023. u 16:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Marija Mirosavljević diplomirala je kemiju na Odjelu za kemiju u Osijeku. Trenutno je zaposlena kao stručni suradnik na IRI2 projektu naziva “Razvoj testa na osnovi nukleinskih kiselina za identifikaciju vrsta koje ukazuju na kvalitetu vode” na Zavodu za kemiju materijala na Institutu Ruđer Bošković.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

POZIV