Ankete:

Jedinstvena sveučilisna studentska anketa 2020/2021[PDF]

Jedinstvena sveučilisna studentska anketa 2019/2020[PDF]

Jedinstvena sveučilisna studentska anketa 2018/2019 [PDF]

Jedinstvena sveučilisna studentska anketa 2017/2018 [PDF]

Jedinstvena sveučilisna studentska anketa 2016/2017 [PDF]

Izvješće o provedenim anketama u 2020. godini [PDF]

Mišljenja studenata o online nastavi [PDF]

Anketa za nastavnike o održavanju nastave na daljinu [PDF]

Samoanaliza nastavnog osoblja 2019-2020. [PDF]

Aktivnosti:

Radionica “Osnove akademskog bontona”

Dana 27. listopada 2021. godine,  studentima 1. godine preddiplomskog studija održana je radionica “Osnove akademskog bontona”. Studentima su predstavljena osnovna nepisana pravila ponašanja i  komunikacije na sveučilištu.

Radionicu je održala Višnja Sak-Bosnar, karijerna savjetnica sveučilišnog Centra za kvalitetu,u organizaciji ureda za kvalitetu Odjela za kemiju.

 

III. sastanak Koordinacijskog tima za organizaciju 2. Sveučilišnog tjedna karijera (2.3.2020.)

http://www.unios.hr/kvaliteta/iii-sastanak-koordinacijskog-tima/

Radionica Revizija ishoda učenja (12.2.2020.)

http://www.unios.hr/kvaliteta/radionica-revizija-ishoda-ucenja/

Radionica o upravljanju rizicima (17.4.2019.)

http://www.unios.hr/kvaliteta/risk-management-upravljanje-rizicima/